Kamen Rider

Shotaro Ishinomori

15 - Kamen Rider de Shotaro Ishinomori (Ooso)

OOSO COMICS

 

Deja una respuesta